Nihonmatsu plant

  • Shohosha Co., Ltd. Nihonmatsu plant
  • Address:c/o Techno-Metal Co., Ltd.,
    100 Takada, Nihonmatsu-shi, Fukushima
  • Tel:0243-23-0666
  • Fax:0243-22-3733
  • Mail: