Office guide / Access map

MAP

Office department

Headquarters >MAP

 • 910 Ginza Daiya heights,
 • 8-15-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo.
 • Tel:03-3545-5410 Fax:03-3545-5448
 • Mail:

Kawasaki office >MAP

 • 201 Friend Namiki,
 • 9-7 Ogawa-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
 • Kanagawa.
 • Tel:044-211-4317 Fax:044-245-4777
 • Mail:

On-site department

神奈川県

Kawasaki plant >MAP

 • c/o Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation,
 • 10 Okura-cho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi,
 • Kanagawa.
 • Tel:044-588-0100 Fax:044-331-2793
 • Mail:

Yokohama plant >MAP

 • c/o Nissan Motor Co., Ltd.,
 • 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
 • Kanagawa.
 • Tel:044-588-0100 Fax:044-331-2793
 • Mail:

福島県

Nihonmatsu plant >MAP

 • c/o Techno-Metal Co., Ltd.,
 • 100 Takada, Nihonmatsu-shi, Fukushima.
 • Tel:0243-23-0666 Fax:0243-22-3733
 • Mail:

Otama factory >MAP

 • 38-2, Mukaiyama, Oyama, Otama-mura, Adachi-gun, Fukushima
 • Tel:0243-24-6521 Fax:0243-24-6526
 • Mail:

Bozudaki Final treatment site
for industrial waste >MAP

 • 7-1 Bozudaki, Nihonmatsu-shi, Fukushima.
 • Tel:0243-23-5133 Fax:0243-23-5133
 • Mail:

岩手県

Kitakami plant >MAP

 • c/o I Metal Technology Co., Ltd.
  Kitakami-minami factory,
 • 2-106-6 Goto, Waga-cho, Kitakami-shi, Iwate.
 • Tel:0197-73-7561 Fax:0197-73-7561
 • Mail:

Kitakami factory >MAP

 • c/o Kitakami Machine ironworks industrial park,
 • 2-1-82 Tsutsumigaoka, Kitakami-shi, Iwate.
 • Tel:0197-72-7527 Fax:0197-72-7528
 • Mail: